The Krolls

Audio

The Krolls – Le Saucisson
The Krolls – Belles annees soixante-dix
The Krolls – Les cow-boys de Leningrad
The Krolls – La Russie chante et boit
The Krolls – Macaques de Office
The Krolls – Kroll Rock